2018

ZNALECKÉ POSUDKY Zaisťujeme spracovanie znaleckých posudkov v odbore cestná doprava 1. Odhady hodnoty cestných vozidiel 2. Technický stav cestných vozidiel 3. Dopravné nehody cestných vozidiel  

WORKSHOP: FOTOVOLTIKA – MONTÁŽ A ODBORNÉ REVÍZIE, SKÚSENOSTI Z PRAXE, CHYBY, POŽIARE Popularita fotovoltických technológií rastie vďaka ich prínosu pre udržateľnú energetiku. Časté inštalačné chyby však môžu výrazne ovplyvniť efektívnosť a životnosť týchto systémov. Cieľom workshopu je poskytnúť inštalatérom, projektantom a revíznym technikom nástroje a znalosti potrebné na zvýšenie účinnosti fotovoltických inštalácií a minimalizáciu rizika […]

NOVELY ZÁKONOV V CESTNEJ DOPRAVE A PREMÁVKE Celoslovenská konferencia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR k novelám zákonov č. 93/2005 Z.z., č. 280/2006 Z.z., 106/2018 Z.z. a č. 8/2009 Z.z. Konferencia je určená pre: -autoškoly v SR -zamestnancov štátnej a verejnej správy -mestá a obce -školiace strediská KKV v SR -vedúcich dopravy vo firmách […]

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA   Kurz je určený pre: Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk Osnovy kurzu: POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel […]

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VODIČOV KAMIÓNOVEJ DOPRAVY V OBLASTI – UPEVŇOVANIE NÁKLADOV – RÝCHLOSKAZITEĽNÝ TOVAR, ATP – NADROZMERNÝ TOVAR Nakladanie a upevňovanie nákladov v kamiónovej doprave Kurz je určený pre: vodičov kamiónovej dopravy a pracovníkov dopravných firiem, zodpovedných za nákladku kamiónov Osnovy kurzu: legislatíva o nakladaní a upevňovaní nákladu a zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu, nakladanie […]

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL   Kurz je určený pre: Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a vodičov referentských vozidiel. Osnovy kurzu: Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, […]

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ, MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE Kurz je určený pre: Kurz je určený pre podnikateľov v cestnej doprave, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť k vykonávaniu vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy a taxislužby podľa zákona č.168/1996 Z.z. Je určený hlavne osobám, ktoré si chcú otvoriť živnosť na podnikanie v cestnej doprave, alebo […]

Školenie pre obsluhu krovinorezov

ZÁKLADNÉ REKVALIFIKAČNÉ ŠKOLENIA PRE OBSLUHU A ÚDRŽBU KROVINOREZOV VYŽÍNAČOV (+ OPAKOVANÉ ŠKOLENIE PO 2 ROKOCH)   Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č. 46/2010, §1, odst. n, č.3 Kurz je určený pre: Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu a údržbu krovinorezov, vyžínačov. Podľa zákona NR […]

Školenie pre obsluhu ručnej motorovej píly

ZÁKLADNÉ A AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE OBSLUHY PRENOSNÝCH MOTOROVÝCH REŤAZOVÝCH PÍL PRI ŤAŽBE A MANIPULÁCII DREVA   Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010 Z.z. Kurz je určený pre: Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu MP pre ťažbu ako i manipuláciu dreva (do priemeru max. 15 cm) […]

OBSLUHA VEĽKOKUCHYNSKÝCH PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV A PEKÁRENSKÝCH PECÍ SK. B/h   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov skup. 01.1, vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 Z. z a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z §17/ odst.3. so zameraním na obsluhu: – veľkokuchynské plynové spotrebiče, – pekárenské pece skup. B / písm. h“ Cieľ kurzu a […]