Revízny technik zdvíhacích zariadení

REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 16

Kurz je určený pre:

a) pracovníkov, ktorí chcú získať osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhadiel, § 16 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z

Cieľ kurzu a skúšky:

Pripraviť účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti zdvíhadiel a žeriavov na získanie kvalifikácie: revízny technik – §16 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. na príslušnom pracovisku OPO oprávnenej právnickej osoby.

Dĺžka školenia:

40 hodín

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2020 (podľa počtu prihlásených sa oznámi presný termín a miesto v určitom mesiaci)

Cena za kurz:

260 € až 490 €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *