máj 9, 2018

ZNALECKÉ POSUDKY Zaisťujeme spracovanie znaleckých posudkov v odbore cestná doprava 1. Odhady hodnoty cestných vozidiel 2. Technický stav cestných vozidiel 3. Dopravné nehody cestných vozidiel  

SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A VÝŤAHOV, KTORÉ SÚ TRVALOU SÚČASŤOU BUDOV A OBJEKTOV Cieľ seminára: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a výťahov a v diskusii odpovedať na […]

PODNIKANIE  V  CESTNEJ  DOPRAVE  A  TAXISLUŽBE Celoslovenská konferencia pod  záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR Konferencia je určená pre: -podnikateľov v cestnej doprave, taxislužbe a logistike -zamestnancov štátnej a verejnej správy -mestá a obce -príslušníkov Policajného zboru -združenia autodopravcov a taxislužieb -zamestnancov automobilového priemyslu -znalcov v odbore cestná doprava Stiahnuť informácie: >>> STIAHNUŤ INFO Termín […]

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA   Kurz je určený pre: Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk Osnovy kurzu: POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel […]

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VODIČOV KAMIÓNOVEJ DOPRAVY V OBLASTI – UPEVŇOVANIE NÁKLADOV – RÝCHLOSKAZITEĽNÝ TOVAR, ATP – NADROZMERNÝ TOVAR Nakladanie a upevňovanie nákladov v kamiónovej doprave Kurz je určený pre: vodičov kamiónovej dopravy a pracovníkov dopravných firiem, zodpovedných za nákladku kamiónov Osnovy kurzu: legislatíva o nakladaní a upevňovaní nákladu a zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu, nakladanie […]

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL   Kurz je určený pre: Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a vodičov referentských vozidiel. Osnovy kurzu: Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, […]

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ, MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE Kurz je určený pre: Kurz je určený pre podnikateľov v cestnej doprave, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť k vykonávaniu vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy a taxislužby podľa zákona č.168/1996 Z.z. Je určený hlavne osobám, ktoré si chcú otvoriť živnosť na podnikanie v cestnej doprave alebo […]

Školenie vodičov autobusovej dopravy

ŠKOLENIE VODIČOV MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVU   Kurz je určený pre: Povinné školenie je v zmysle zákona č. 280/200 Z.z. Kurz je určený len pre vodičov vykonávajúcich medzinárodnú autobusovú dopravu. Osnovy kurzu: Medzinárodné zmluvy a predpisy, dohoda AETR, technické, právne a colné predpisy súvisiace s medzinárodnou dopravou osôb, poistenie, odlišnosti pravidiel cestnej premávky v zahraničí, […]

Školenie vodičov nákladnej dopravy

ŠKOLENIE VODIČOV MEDZINARODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY – KKV   Kurz je určený len pre vodičov vykonávajúcich medzinárodnú kamionóvú dopravu. Osnovy kurzu: Dohoda TIR,AETR,CMR,ADR predpisy a legisltíva súvisiaca s medzinárodnou dopravou, colné predpisy, odlišnosti predpisov, jazykové minimum, legislatíva a predpisy v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z.o povinnej základnej klasifikácii a zrýchlenom výcviku vodičom. Dĺžka školenia: 35hod., […]

Školenie pre obsluhu krovinorezov

ZÁKLADNÉ REKVALIFIKAČNÉ ŠKOLENIA PRE OBSLUHU A ÚDRŽBU KROVINOREZOV VYŽÍNAČOV (+ OPAKOVANÉ ŠKOLENIE PO 2 ROKOCH)   Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky SÚBP č.43/85 Z.z. §7 Kurz je určený pre: Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu a údržbu krovinorezov, vyžínačov. Podľa zákona NR SR číslo 158/2001Z.z. §8 […]