Obsluha mobilných žeriavov

OBSLUHA MOBILNÝCH VÝLOŽNÍKOVÝCH ŽERIAVOV

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b

Kurz je určený pre:

pracovníkov obsluhy mobilných výložníkových žeriavov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009Z.z.
§ 17 odst.1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu výložníkových žeriavov len po úspešnom vykonaní
skúšky na TI, a. s. resp. inej oprávnenej právnickej osobe.

Cieľ kurzu a skúšky:

Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení sa preukazuje preukazom.
Tento preukaz obdrží pracovník po absolvovaní povinného školenia a úspešnom vykonaní skúšky u OPO. Skúšanie organizačne zabezpečí firma WETTRANS Žilina, s.r.o. po skončení kurzu. V cene kurzu sú učebné materiály ku skúškam u OPO.

Požadované náležitosti:

1. správne vyplnenie prihlášky na skúšku odbor. spôsobilosti obsluhy § 17 / odst. 1. písm. b.
2. predloženie lekár. potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. potvrdenie o vykonanej odbornej praxi min. 200 hod.na mobilnom výložníkovom žeriave do začatia skúšky.

Dĺžka školenia:

40 hodín

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021 (podľa počtu prihlásených účastníkov z regiónov sa oznámi
presný termín a miesto konania)

Cena za kurz:

280 € až 380 €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *