Obsluha pracovných plošín

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „A“

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b

Kurz je určený pre:

pracovníkov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 odst. 1 písm.b., môžu vykonávať
obsluhu na pohyblivých pracovných plošinách na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,
pokiaľ absolvujú školenie a skúšky na TI a.s alebo inej OPO.

Cieľ kurzu a skúšky:

Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení sa preukazuje preukazom.
Tento preukaz obdrží pracovník po absolvovaní povinného školenia a úspešnom vykonaní skúšky
na TI, a. s. alebo inej OPO. Vykonanie skúšky organizačne zabezpečí firma WETTRANS Žilina,
po skončení kurzu.V cene vložného sú učebné materiály ku skúškam u OPO.

Požadovné náležitosti:

1. správne vyplnenie prihlášky na skúšku odbor. spôsobilosti obsluhy § 17 / odst. 1 písm.b
2. predloženie lekár. potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vrátane
spôsobilosti na práce vo výškach
3. potvrdenie o vykonanej odbornej praxi min. 100 hod.na na pohyblivej pracovnej plošine.

Dĺžka školenia:

3 – 4 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021 (podľa počtu prihlásených účastníkov z regiónov sa oznámi presný termín a miesto konania)

Cena za kurz:

280 € až 380 €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *