Obsluha zdvíhacích zariadení

OBSLUHA OSTATNÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ PODĽA VZHL.MPSVR SR č508/2009 Z.z.

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.3

Kurz je určený pre:

pracovníkov, ktorí môžu obsluhovať
1. Nakladacie žeriavy
2. Mostové žeriavy
3. Regálové zakladače
4. Viazači bremien (žeriavy všetkých typov)
5. Pracovné plošiny s elektr. pohonom

Cieľ kurzu a skúšky:

Odborná spôsobilosť na obsluhu ostatných zdvíhacích zariadení sa preukazuje preukazom, ktorý
obdrží pracovník po absolvovaní školenia a vykonanej skúšky. Podľa vyhlášky MPSVR SR č.
508/2009 Z.z. § 17 môže osvedčenie vydať len AKREDITOVANÁ ORGANIZÁCIA

Požadované náležitosti:

1. správne vyplnenie prihlášky na skúšku odbor. spôsobilosti obsluhy § 17 / odst. 3,vzhl. MPSV508/2009 Z.z.
2. predloženie lekár. potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
Podľa zákona č.124/2006 Z.z. § 7 odst.1 a 4 je zamestnávateľ povinný pravidelne , preukázateľne oboznamovať zamestnanca opakovane min. 1x za 2 roky!

Dĺžka školenia:

1.5 – 2 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021 (podľa počtu prihlásených účastníkov z regiónov sa oznámi presný termín a miesto konania)

Cena za kurz:

80 € až 180 €

Cena za opakované školenia podľa profesie: 10 € až 25€.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *