Revízny technik a oprava výťahov

REVÍZNY TECHNIK, ODBORNÍ PRACOVNÍCI A RIADIACI PRACOVNÍCI PRE OPRAVY V OBLASTI OSOBNÝCH, NÁKLADNÝCH A STAVEBNÝCH VÝŤAHOV

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z. § 15, § 16

Kurz je určený pre:

a) vykonávanie odborných prehliadok a skúšok výťahov podľa § 16 (revízny technik) skúšky
vykonáva OPO
b) rekonštrukcie a opravy výťahov alebo samostatné vykonávanie opráv výťahov podľa §18 odst.1 ,
skúšky vykonáva OPO
c) pracovníkov pre opravy a rekonštrukciu technického zariadenia – výťahy osobné

Cieľ kurzu a skúšky:

Pripraviť účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti osobných, nákladných a stavebných
výťahov na získanie kvalifikácie § 16 a § 18 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. u oprávnenej právnickej
osoby, ktorú zabezpečí firma WETTRANS Žilina s.r.o. V cene vložného sú učebné materiály ku skúškam na OPO.

Dĺžka školenia:

2-3 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021 (podľa počtu prihlásených sa oznámi presný termín a miesto v určitom mesiaci)

Cena za kurz:

280 € až 380 € (podľa počtu prihlasených)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *