Školenie elektrotechnikov §21-23

ELEKTROTECHNIK, SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK, ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI

 

Kurz a skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z.

Kurz je určený pre:

§21 ELEKTROTECHNIK
§22 SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK
§23 ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO NA RIADENIE PREVÁDZKY

Cieľ kurzu a škúšky:

Cieľom kurzu je príprava účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach s predpísanou praxou, vzdelaním, duševnou a fyzickou spôsobilosťou podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 21, § 22, § 23 a vydaním osvedčenia firmou WETTRANS Žilina, s.r.o., oprávnenou akreditovanou organizáciou.

Požadované náležitosti:

1. Potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
2. kópiu vysvedčenia o dosiahnutom odbornom vzdelaní podľa vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. príloha číslo 11
3. potvrdenie od oprávnenej organizácie o dĺžke odbornej praxe, podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. – príloha číslo 11

Dĺžka školenia:

§ 21- 2 dni, § 22 a § 23 – 3 dni

Termín a miesto:

priebežne v I – XII mesiaci r. 2019 (podľa počtu prihlásených účastníkov z regiónov sa oznámi presný termín a miesto konania)

AKTUÁLNY TERMÍN:
Aktualizačné školenie: 16. 08. a 12. 09. 2019, Žilina
Základné školenie §21 a §23: 16. 08. a 12. 09. 2019, Žilina
Zakladné a aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

Aktualizačné školenie – 45,-€

Základné školenie § 21 – 80,- €

Základné školenie § 22, § 23 – 110,- €

 

 

ELEKTROTECHNIK – §21 PRE ZAMESTNANCOV AUTOSERVISOV A PREDAJCOV AUTOMOBILOV

 

Kurz a skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z.

Kurz je určený pre:

Pracovníkov automobilového priemyslu, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej vyhlášky. Ak pracujú s vyhradenými technickými zariadeniami, napríklad pri montáži a v elektromobiloch.

Cieľ kurzu a skúšky:

Cieľom kurzu je príprava účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach s predpísanou praxou, vzdelaním, duševnou a fyzickou spôsobilosťou podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 21, (§ 22, § 23) a vydaním osvedčenia firmou WETTRANS Žilina, s.r.o., oprávnenou akreditovanou organizáciou.

Požadované náležitosti:

1. Potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
2. kópiu vysvedčenia o dosiahnutom odbornom vzdelaní podľa vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. príloha číslo 11
3. potvrdenie od oprávnenej organizácie o dĺžke odbornej praxe, podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. – príloha číslo 11

Dĺžka školenia:

§ 21- 1 deň, § 22 a § 23 – 3 dni

Termín a miesto:

priebežne v I – XII mesiaci r. 2019 (podľa počtu prihlásených účastníkov z regiónov sa oznámi presný termín a miesto konania)

Zakladné školenie §21 – elektrotechnik>> STIAHNUŤ INFO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *