Školenie pre obsluhu plynových zariadení veľkokapacitných kuchýň

OBSLUHA VEĽKOKUCHYNSKÝCH PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV A PEKÁRENSKÝCH PECÍ SK. B/h

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov skup. 01.1, vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 Z. z a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z §17/ odst.3. so zameraním na obsluhu: – veľkokuchynské plynové spotrebiče, – pekárenské pece skup. B / písm. h“

Cieľ kurzu a skúšky:

Vzhľadom na množstvo ľahších aj ťažších úrazov pri prevádzke a údržbe plynových zariadení s výkonom nad 5 kW, organizujeme školenie pre : Obsluhu veľkokuchynských plynových spotrebičov a plynových pekárenských pecí  Zamestnanci, ktorí obsluhujú plynové zariadenia skupiny B / písmeno „h“, vyhl. MPSVR SR č. 508 / 2009 Z.z. §17 / odst. 3 musia podľa zákona č. 124 / 2006 Z.z. § 17 / odst. 1 a 4: Byť zamestnávateľom pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovaní s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, t. j. obsluhe plynových zariadení skupiny B / „h“, napr.: veľkokuchynské plynové spotrebiče, plynové panvice, stoličky, režony, konvektomaty a pekárenské plynové pece, minimálne 1 x za 2 roky.

 

Dĺžka školenia:

1 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021

Cena za kurz:

12€ až 15€/osoba

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *