Školenie pre obsluhu plynových zariadení

OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ OD 5 kW DO 0,5 MW (skupina Bh)

 

Kuriči nízkotlakových (NTL) a strednotlakových (STL) kotlov na plynné palivá § 17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kurz je určený pre:

Obsluhu VTZ plynových: skupina Bh s celkovým výkonom od 5 kW do 0,5 MW, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej vyhlášky.

Cieľ kurzu a skúšky:

Oboznámiť s aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v obsluhe VTZ plynových a aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou VTZ plynových skupiny Bh.

Po overení odborných vedomostí vystaví revízny technik písomný doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa §16, odst. 1, písmeno c v nadväznosti na §15 odst. 7 a §17 odst. 3 z vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. Správne vyplnenú prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti obsluhy VTZ plynových podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17/ odstavec 3.
2. Predloženie lekárskeho potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2021

AKTUÁLNY TERMÍN:

Žilina, posledné školenie z 12. – 13. 03. 2021 >>>STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

95,-€

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *