Školenie pre opravy plynových zariadení

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.

Požadované náležitosti:

Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. požadované odborné vzdelanie.
2. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. správne vyplnenie prihlášky na skúšky.

Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2020

AKTUÁLNY TERMÍN:

Žilina – základný kurz: 12. – 13. 10., alebo 12. – 13. 11. 2020 (skúšky 13. 10. a 13. 11. 2020) >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

150,- €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *