2018

OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ OD 5 kW DO 100 kW (skupina Bh)   Kuriči nízkotlakových (NTL) a strednotlakových (STL) kotlov na plynné palivá § 17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. Kurz je určený pre: Obsluhu VTZ plynových: skupina Bh s celkovým výkonom od 5 kW do 0,5 MW, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej […]

Školenie pre opravy plynových zariadení

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 . Kurz je určený pre: Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW. Cieľ kurzu […]

ELEKTROTECHNIK, SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK, ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI   Kurz a skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z. Kurz je určený pre: §20 POUČENÁ OSOBA §21 ELEKTROTECHNIK §22 SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK §23 ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO NA RIADENIE PREVÁDZKY Cieľ kurzu a skúšky: Cieľom kurzu je príprava účastníkov […]

Školenie revíznych technikov §24

  PROJEKTANT  VTZ  ELEKTRICKÉHO  A  REVÍZNY TECHNIK  NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 24 Kurz je určený pre: PROJEKTANT a REVÍZNY TECHNIK VTZ elektrického na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení Cieľ kurzu a skúšky: Cieľom […]

Obsluha pracovných plošín

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „A“   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 odst. 1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu na pohyblivých pracovných plošinách na […]

Obsluha zdvíhacích zariadení

OBSLUHA OSTATNÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ PODĽA VZHL.MPSVR SR č508/2009 Z.z.   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.3 Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí môžu obsluhovať 1. Nakladacie žeriavy 2. Mostové žeriavy 3. Regálové zakladače 4. Viazači bremien (žeriavy všetkých typov) 5. Pracovné plošiny s elektr. pohonom […]

OBSLUHA VEŽOVÝCH VÝLOŽNÍKOVÝCH ŽERIAVOV (TR.B)   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 odst. 1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu vežových žeriavov výložníkového typu len po úspešnom vykonaní skúšky na TI, […]

Obsluha mobilných žeriavov

OBSLUHA MOBILNÝCH VÝLOŽNÍKOVÝCH ŽERIAVOV   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov obsluhy mobilných výložníkových žeriavov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009Z.z. § 17 odst.1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu výložníkových žeriavov len po úspešnom vykonaní skúšky na TI, a. […]

Revízny technik a oprava výťahov

REVÍZNY TECHNIK, ODBORNÍ PRACOVNÍCI A RIADIACI PRACOVNÍCI PRE OPRAVY V OBLASTI OSOBNÝCH, NÁKLADNÝCH A STAVEBNÝCH VÝŤAHOV   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z. § 15, § 16 Kurz je určený pre: a) vykonávanie odborných prehliadok a skúšok výťahov podľa § 16 (revízny technik) skúšky vykonáva OPO b) rekonštrukcie a […]

Revízny technik zdvíhacích zariadení

REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 16 Kurz je určený pre: a) pracovníkov, ktorí chcú získať osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhadiel, § 16 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z Cieľ kurzu a skúšky: Pripraviť účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti […]