NEZARADENÉ

ZNALECKÉ POSUDKY Zaisťujeme spracovanie znaleckých posudkov v odbore cestná doprava 1. Odhady hodnoty cestných vozidiel 2. Technický stav cestných vozidiel 3. Dopravné nehody cestných vozidiel  

SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A VÝŤAHOV, KTORÉ SÚ TRVALOU SÚČASŤOU BUDOV A OBJEKTOV Cieľ seminára: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a výťahov a v diskusii odpovedať na […]

NOVELY ZÁKONOV V CESTNEJ DOPRAVE A PREMÁVKE Celoslovenská konferencia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR k novelám zákonov č. 93/2005 Z.z., č. 280/2006 Z.z., 106/2018 Z.z. a č. 8/2009 Z.z. Konferencia je určená pre: -autoškoly v SR -zamestnancov štátnej a verejnej správy -mestá a obce -školiace strediská KKV v SR -vedúcich dopravy vo firmách […]