ŠKOLENIA ELEKTOTECHNIKOV

ELEKTROTECHNIK, SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK, ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI   Kurz a skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z. Kurz je určený pre: §21 ELEKTROTECHNIK §22 SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK §23 ELEKTROTECHNIK NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO NA RIADENIE PREVÁDZKY Cieľ kurzu a skúšky: Cieľom kurzu je príprava účastníkov na skúšky odbornej […]

Školenie revíznych technikov §24

  REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÉHO NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 24 Kurz je určený pre: REVÍZNY TECHNIK VTZ elektrického na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení Cieľ kurzu a skúšky: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov […]