ŠKOLENIA PILČÍKOV

Školenie pre obsluhu krovinorezov

ZÁKLADNÉ REKVALIFIKAČNÉ ŠKOLENIA PRE OBSLUHU A ÚDRŽBU KROVINOREZOV VYŽÍNAČOV (+ OPAKOVANÉ ŠKOLENIE PO 2 ROKOCH)   Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky SÚBP č.43/85 Z.z. §7 Kurz je určený pre: Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu a údržbu krovinorezov, vyžínačov. Podľa zákona NR SR číslo 158/2001Z.z. §8 […]

Školenie pre obsluhu ručnej motorovej píly

ZÁKLADNÉ A AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE OBSLUHY PRENOSNÝCH MOTOROVÝCH REŤAZOVÝCH PÍL PRI ŤAŽBE A MANIPULÁCII DREVA   Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010 Z.z. Kurz je určený pre: Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu MP pre ťažbu ako i manipuláciu dreva (do priemeru max. 15 cm) […]