ŠKOLENIA VODIČOV

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA   Kurz je určený pre: Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk Osnovy kurzu: POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel […]

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VODIČOV KAMIÓNOVEJ DOPRAVY V OBLASTI – UPEVŇOVANIE NÁKLADOV – RÝCHLOSKAZITEĽNÝ TOVAR, ATP – NADROZMERNÝ TOVAR Nakladanie a upevňovanie nákladov v kamiónovej doprave Kurz je určený pre: vodičov kamiónovej dopravy a pracovníkov dopravných firiem, zodpovedných za nákladku kamiónov Osnovy kurzu: legislatíva o nakladaní a upevňovaní nákladu a zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu, nakladanie […]

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL   Kurz je určený pre: Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a vodičov referentských vozidiel. Osnovy kurzu: Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, […]

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ, MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE Kurz je určený pre: Kurz je určený pre podnikateľov v cestnej doprave, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť k vykonávaniu vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy a taxislužby podľa zákona č.168/1996 Z.z. Je určený hlavne osobám, ktoré si chcú otvoriť živnosť na podnikanie v cestnej doprave alebo […]

Školenie vodičov autobusovej dopravy

ŠKOLENIE VODIČOV MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVU   Kurz je určený pre: Povinné školenie je v zmysle zákona č. 280/200 Z.z. Kurz je určený len pre vodičov vykonávajúcich medzinárodnú autobusovú dopravu. Osnovy kurzu: Medzinárodné zmluvy a predpisy, dohoda AETR, technické, právne a colné predpisy súvisiace s medzinárodnou dopravou osôb, poistenie, odlišnosti pravidiel cestnej premávky v zahraničí, […]

Školenie vodičov nákladnej dopravy

ŠKOLENIE VODIČOV MEDZINARODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY – KKV   Kurz je určený len pre vodičov vykonávajúcich medzinárodnú kamionóvú dopravu. Osnovy kurzu: Dohoda TIR,AETR,CMR,ADR predpisy a legisltíva súvisiaca s medzinárodnou dopravou, colné predpisy, odlišnosti predpisov, jazykové minimum, legislatíva a predpisy v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z.o povinnej základnej klasifikácii a zrýchlenom výcviku vodičom. Dĺžka školenia: 35hod., […]