ŠKOLENIA VODIČOV

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA   Kurz je určený pre: Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk Osnovy kurzu: POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel […]

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VODIČOV KAMIÓNOVEJ DOPRAVY V OBLASTI – UPEVŇOVANIE NÁKLADOV – RÝCHLOSKAZITEĽNÝ TOVAR, ATP – NADROZMERNÝ TOVAR Nakladanie a upevňovanie nákladov v kamiónovej doprave Kurz je určený pre: vodičov kamiónovej dopravy a pracovníkov dopravných firiem, zodpovedných za nákladku kamiónov Osnovy kurzu: legislatíva o nakladaní a upevňovaní nákladu a zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu, nakladanie […]

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL   Kurz je určený pre: Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a vodičov referentských vozidiel. Osnovy kurzu: Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, […]

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ, MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE Kurz je určený pre: Kurz je určený pre podnikateľov v cestnej doprave, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť k vykonávaniu vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy a taxislužby podľa zákona č.168/1996 Z.z. Je určený hlavne osobám, ktoré si chcú otvoriť živnosť na podnikanie v cestnej doprave, alebo […]