ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Obsluha pracovných plošín

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „A“   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 odst. 1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu na pohyblivých pracovných plošinách na […]

Obsluha zdvíhacích zariadení

OBSLUHA OSTATNÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ PODĽA VZHL.MPSVR SR č508/2009 Z.z.   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.3 Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí môžu obsluhovať 1. Nakladacie žeriavy 2. Mostové žeriavy 3. Regálové zakladače 4. Viazači bremien (žeriavy všetkých typov) 5. Pracovné plošiny s elektr. pohonom […]

OBSLUHA VEŽOVÝCH VÝLOŽNÍKOVÝCH ŽERIAVOV (TR.B)   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 odst. 1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu vežových žeriavov výložníkového typu len po úspešnom vykonaní skúšky na TI, […]

Obsluha mobilných žeriavov

OBSLUHA MOBILNÝCH VÝLOŽNÍKOVÝCH ŽERIAVOV   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17 / odst.1, písmeno b Kurz je určený pre: pracovníkov obsluhy mobilných výložníkových žeriavov, ktorí podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009Z.z. § 17 odst.1 písm.b., môžu vykonávať obsluhu výložníkových žeriavov len po úspešnom vykonaní skúšky na TI, a. […]

Revízny technik a oprava výťahov

REVÍZNY TECHNIK, ODBORNÍ PRACOVNÍCI A RIADIACI PRACOVNÍCI PRE OPRAVY V OBLASTI OSOBNÝCH, NÁKLADNÝCH A STAVEBNÝCH VÝŤAHOV   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2002 Z.z. § 15, § 16 Kurz je určený pre: a) vykonávanie odborných prehliadok a skúšok výťahov podľa § 16 (revízny technik) skúšky vykonáva OPO b) rekonštrukcie a […]

Revízny technik zdvíhacích zariadení

REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 16 Kurz je určený pre: a) pracovníkov, ktorí chcú získať osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhadiel, § 16 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z Cieľ kurzu a skúšky: Pripraviť účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti […]