Referencie

WETTRANS Žilina, s.r.o. spolupracuje s mnohými významnými firmami a to:

Odhady hodnoty cestných vozidiel
Agrofinal-STK, s.r.o., Michalovce,
Agroinštitút Nitra,
Car Expert Žilina,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turč.Teplice, Tvrdošín
DKI Plast Žilina,
Drevomax, s.r.o. Rajecké Teplice,
Elektroenergetické montáze, a.s. Žilina,
Elez-Elza Trenčín,
Elmax Žilina, a.s.,
Exakta Košice,
Hasma, s.r.o. Krompachy,
INA Kysuce, a.s.,
KINEX Kysucké Nové Mesto,
Krajské úrady so sídlom v krajských mestách,
Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Mestská polícia Žilina,
SSE, a.s. Žilina,
Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky Žilina,
Technická inšpekcia Bratislava, Banská Bystrica,
U.S. STEEL Košice,
Univerzita Komenského Bratislava,
Výstavníctvo Agrokomplex Nitra,
ZAP SR Bratislava,
Žilinská univerzita – Žilina,
Žilinská teplárenská, a.s. Žilina,
ZSNP Žiar nad Hronom,
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava,
SPP – IDOZ a.s. Žilina,
Kia Motors Slovakia s.r.o,
PCA Slovakia, s.r.o.