Užitočné stránky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Policajné prezídium SR, odbor dopravnej plície, Ministerstvo vnútra SR

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita

Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita

Testek, s.r.o.

OKRESNÉ ÚRADY SO SÍDLOM V KRAJSKÝCH MESTÁCH, OBVODNÝ ÚRAD CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII:

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline